Skip links

Hòa Trần

Social Commerce Và Lợi Ích Của Xu Hướng Này

Social-Commerce

Dưới tác động của đại dịch Covid 19, quy mô thị trường của Social Commerce được ước tính đạt 546 tỷ đô la vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng trưởng đến mức 773 tỷ đô la vào năm 2028. Theo đó, Social Commerce là một thị trường màu mỡ và nhiều cơ hội […]

Mobile Commerce Và Ảnh Hưởng Của Xu Hướng Này Đến Các Doanh Nghiệp

Mobile Commerce

Tỷ lệ dân số sử dụng Internet chiếm 70%, lượng người dùng sử dụng Internet qua thiết bị di động chiếm khoảng 95% và mỗi ngày trung bình mất 3 giờ 18 phút để sử dụng Internet qua di động. Đây là con số khá ấn tượng, chứng minh smartphone đang được ưu tiên làm […]